We first play in English to understand, then we learn

The key to success in Mathematics is a solid foundation to be understood from the beginning.

This program is designed with the aim of mastering Mathematics concepts and operations in a playful manner.  Young learners must understand Mathematics, before they start learning Mathematics. 

Playing is a very important way to learn Mathematics. Through play, young learners discover and understand mathematics concepts themselves. Reading with comprehension will then promote Mathematics with comprehension. By allowing young learners to play, they discover and learn to understand by themselves 

How do we do it?  MCM offers courses through videos for parents and teachers in this Moodle LMS (Moodle Learning Management System) They can then see with what concepts the learner is struggling. 

Ons speel eers in Afrikaans om te verstaan, dan leer ons

Die sleutel tot sukses in wiskunde is 'n soliede fondasie wat reg van die begin met begrip verstaan word.

Wiskunde moet nie geleer word voordat jong leerders dit begryp het nie. Die program is ontwerp met die doel om wiskunde konsepte en bewerkings speels gewys te verduidelik.

Speel is ‘n belangrike manier van wiskunde leer om die fondasie reg vas te lê deur die metode van wys, toepas en inoefening, sodat verstaan plaasvind. Deur die jong leerder spelender gewys te laat doen, ondek en leer hulle self om dit te begryp. Wat lees-met-begrip en wiskunde-begrip bevorder.

Hoe doen ons dit?  MCM bied die kursus deur middel van video's op die Moodle LMS (Learning Management System) aan vir ouers en onderwysers om dit te verstaan en sodoende te kan sien waarmee hul kinders sukkel. 


Site announcements

Vakansie program

by Jaco van Zyl -

Gaan kyk gerus die youtube video van die beskrywing van die MCM program..


Die Vakansie program is beskikbaar! Speel die vakansie om fiks te word tussen die ore en verbaas jou nuwe onderwyser met jou kennis en spoed....