MindCubeMaths Modules

AFRIKAANS: 

Module 1 tot 5 is geskik vir leerders vanaf 3 jaar tot 12 om n sterk fondasie in Wiskunde te vorm.

Module 6 is verskillende speletjies wat help met die inoefening van die konsepte en ook baie pret 

Module 7 is geskik is vir Graad 4 tot 7 en is gemik om die oorgang van Graad 7 na Graad 8 met vertroue te oorkom. Die vertroue maak dit moontlik vir n voorsprong in Wiskunde.

Dit word aanbeveel dat al die modules deurgewerk word om die progressie te volg en die konsepte van die begin te verstaan sodat die begrip vasgelê word. 

Die belangrikse deel is dat dit moet pret wees en almal dit geniet. 

ENGLISH:

Module 1 to 5 is suitable for learners from 3 to 12 years to form a strong foundation in Mathematics.

Module 6 is different games that help with the exercise of the concepts and also lots of fun

Module 7 is suitable for Grades 4 to 7 and is aimed at overcoming the transition from Grade 7 to Grade 8 with confidence. The confidence makes it possible for an edge in Mathematics.

It is recommended that all the modules be worked through to follow the progression and understand the concepts so that the understanding is captured.

An important part is that it has to be fun and everyone enjoys it. 


List of available courses:


Introduction to / Inleiding vir MindCubemaths

Module 1 Afrikaans

 • Kleure en getalle
 • Getal Herkenning
 • Getal begrip
 • Getal rangskikking
 • Getal vergelyking
 • Getal bewerking

Module 1 Engels

 • Colours and numbers
 • Number Recognition
 • Number understanding
 • Number arrangements
 • Number comparison
 • Number operation

Module 2 Afrikaans

 • Halvering en verdubbeling
 • Gemiddeldes
 • Teeenoorgestelde getalle
 • Posisie en rigting
 • Maande en seisoene van die jaar

Module 2 Engels

 • Halving and doubling
 • Averages
 • Opposite numbers
 • Position and Direction
 • Months and seasons of the year

Module 3 Afrikaans

 • Tyd
 • Grade en hoeke
 • Oppervlaktes, oppervlaktes en volumes
 • Grade en hoeke
 • Data hantering en ruitverwysings
 • Grade en hoeke

Module 3 Engels

 • Time
 • Degrees and angles
 • Surface, volume and perimeter
 • Data handling and grid reference

Module 4 Afrikaans

 • Negatiewe getalle
 • Kwadrante 
 • Sjabloom met vorms

Module 4 Engels

 • Negative numbers
 • Quadrants and Graphs
 • Template with shapes

Module 5 Afrikaans

 • Vermenivuldiging met vorms
 • Verdeling met vorms
 • Lang deling
 • Breuke en vorms

Module 5 Engels

 • Multiplication with Shapes
 • Division with shapes
 • Multilevel division
 • Fractions with shapes

Module 6 Afrikaans

MindCubeMaths Speletjies

 • Geheue wiel
 • Snap Meesters
 • MCM Rummy
 • MCM Kruise

Module 6 Engels

MindCubeMaths Games

 • Wheel of Memory
 • Snap Masters
 • MCM Rummy
 • MCM Crosses

Module 7 Afrikaans

 • Verskil
 • Som
 • Produk
 • Gemiddeldes
 • Tyd
 • Grade
 • Bewerking met X
 • Breuke

Module 7 Engels

 • Difference
 • Sum
 • Product
 • Average
 • Time
 • Degrees
 • Operation with X
 • Fractions